Chứng nhận VietGAP

Chứng nhận VIETGAP cho HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN THẠNH

27-03-2019
Quản trị viên

Chứng nhận VIETGAP cho HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN THẠNH

Ngày 27/03/2019 vừa qua đại diện Công ty Cổ Phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO đã đến làm việc và hỗ trợ cắm biển bảng cho Hợp tác xã Nông Nghiệp An Thạnh, địa chỉ Ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, ông Giám đốc HTX và các thành viên vui mừng tiếp nhận

Vui lòng chờ