Trao giấy chứng nhận VietGAP cho 13 tổ chức cá nhân trồng cam chanh ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

  • Quản trị viên
  • 04-01-2021
  • Lượt xem:221

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho 13 tổ chức cá nhân trồng cam chanh ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn

Chiều 28/12, tại xã Kim Hoa, UBND huyện Hương Sơn và UBND xã Kim Hoa phối hợp với Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm cam chanh đạt tiêu chuẩn VietGAP cho các tổ chức, cá nhân trồng cam thuộc xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn.

         Chiều 28/12, tại xã Kim Hoa, UBND huyện Hương Sơn và UBND xã Kim Hoa phối hợp với Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm cam chanh đạt tiêu chuẩn VietGAP cho các tổ chức, cá nhân trồng cam thuộc xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn. Về dự và trao giấy chứng nhận có đại diện Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO, đại diện UBND huyện Hương Sơn, và UBND xã Kim Hoa.

Đại diện UBND xã Kim Hoa phát biểu

Đại diện Tổ chức chứng nhận FAO phát biểu

           Trong đợt này tổng danh sách  đăng ký tham gia chứng nhận VietGAP lần đầu toàn xã Kim Hoa có 13 tổ chức, cá nhân trồng cam chanh với 46 hộ tham gia diện tích trên 68 ha. Kết quả sau các cuộc kiểm tra, thẩm định, đánh giá của FAO và kết quả đoàn nghiệm thu của huyện, có 13 cơ sở (46 hộ gia đình) trồng cam thuộc xã Kim Hoa với diện tích hơn 68,8 ha đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận VietGAP. Thông qua việc áp dụng quy trình sản xuất theo bộ tiêu chuẩn VietGAP, các hộ trồng cam đã đáp ứng 14 yêu cầu chung, trong đó 46 tiêu chí bắt buộc và 16 tiêu chí kiến nghị trong quy trình sản xuất phải tiến hành lấy mẫu đất, nước, sản phẩm để kiểm soát chất lượng, đồng thời khi tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được hỗ trợ từ chính sách của nhà nước về kinh phí cho việc thuê tư vấn, đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP.

          Tổ chức chứng nhận FAO vinh dự được các cấp chính quyền địa phương tạo cơ hội chứng nhận quy trình sản xuất VietGAP cho các hộ nông dân tại xã Kim Hoa; tổ chức cũng hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, và biển bảng nhận diện cho các hộ tham gia sản xuất theo quy trình VietGAP.

Tổ chức Chứng nhận FAO tài trợ biển bảng nhận diện cho cơ sở

Tổ chức Chứng nhận FAO tài trợ tem truy xuất cho cơ sở

 Việc sản phẩm cam chanh Hương Sơn được cấp chứng nhận VietGAP là giấy “thông hành” chứng nhận sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vào các điểm bán hàng như siêu thị, các chuỗi cửa hàng sản phẩm an toàn góp phần tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp địa phương gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho 13 tổ chức sản xuất cam chanh tại xã Kim Hoa