TIN TỨC - SỰ KIỆN

IAF LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA IAF? CÁC THÀNH VIÊN?

04-02-2021
Quản trị viên

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là một hiệp hội quốc tế gồm các tổ chức đã đồng ý làm việc cùng nhau trên toàn thế giới để đạt được các mục tiêu tạo thuận lợi thương mại chung....Vậy vai trò và làm cách nào tham gia được tổ chức IAF?

      Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là một hiệp hội quốc tế gồm các tổ chức đã đồng ý làm việc cùng nhau trên toàn thế giới để đạt được các mục tiêu tạo thuận lợi thương mại chung. IAF là một diễn đàn lớn trên thế giới để phát triển các nguyên tắc và thực tiễn để tiến hành đánh giá sự phù hợp nhằm mang lại sự tự tin cần thiết cho sự chấp nhận của thị trường. IAF hành động thông qua việc công nhận các cơ quan chứng nhận hoặc đăng ký hệ thống quản lý, sản phẩm, nhân sự và / hoặc kiểm tra.

       Nhiều doanh nghiệp khi tìm hiểu và có mong muốn được đánh giá cấp chứng nhận hệ thống thường hay thắc mắc với khái niệm IAF là gì và vai trò của IAF là gì đối với giấy chứng nhận khi họ được cấp. Hôm nay, để giúp phần nào doanh nghiệp hiểu rõ về cụm từ IAF, FAO sẽ giải thích rõ ràng và chi tiết dưới đây:
IAF là từ viết tắt của cụm từ International Accreditation Forum, dịch là Diễn đàn công nhận quốc tế. Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) là một hiệp hội toàn cầu của:
1. Cơ quan công nhận
2. Nhóm công nhận khu vực
3. Hiệp hội tổ chức chứng nhận
4. Hiệp hội ngành
5. Các tổ chức/bên liên quan khác và chủ sở hữu các chương trình để chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ, nhân sự và thẩm tra, xác nhận.
IAF với tầm nhìn: Công nhận làm cho thế giới tốt đẹp hơn và sứ mệnh của IAF là:
IAF tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ phát triển bền vững bằng cách sử dụng đánh giá sự phù hợp được công nhận trên toàn thế giới để mang lại niềm tin cần thiết cho sự chấp nhận của thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ.
Mục tiêu của IAF là:
1. Duy trì và phát triển thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA) giữa các thành viên của tổ chức công nhận chứng nhận được công nhận giữa các bên ký kết
2. Hoạt động như một diễn đàn toàn cầu để tập hợp các cơ quan công nhận và các nhóm bên liên quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu.
3. Để phát triển sự hài hòa thích hợp của các thực hành chứng nhận tốt nhất.
4. Thúc đẩy chứng nhận được công nhận bằng cách làm việc, có ảnh hưởng đối với các tổ chức quốc tế và các nhóm ngành quan trọng.    

 

Vui lòng chờ