CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP CHO CÔNG TY TNHH TM XNK VỊ SAN

  • Quản trị viên
  • 09-05-2019

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP CHO CÔNG TY TNHH TM XNK VỊ SAN

Công ty TNHH TMDV XNK Vị San đã thành lập và đi vào hoạt động trên bốn năm tại cơ sở số 145 đường số 49, phường Tân Tạo, quận Tân Bình TP.HCM. Trong thời gian hoạt động đó, công ty cần có một hệ thống đúng quy chuẩn quốc tế để tạo sự đáng tin cậy về chất lượng an toàn thực phẩm, phát hiện và kiểm soát các mối nguy để có được sản phẩm chất lượng nhất có thể. Vì thế công ty TNHH TMDV XNK Vị San quyết định tìm đến chúng tôi - công ty chứng nhận và kiểm nghiệm FAO để được chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP.
Khi nhận được yêu cầu, công ty FAO đã cử chuyên gia trực tiếp đến Vị San để trao đổi thông tin về các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận, các bước thủ tục chứng nhận, tiêu chuẩn ứng dụng, các chi phí dự tính, chương trình kế hoạch làm việc… làm cơ sở cho việc đánh giá sơ bộ tiếp theo.
Sau khi trao đổi thông tin, nắm bắt được hiện trạng thực tế về hồ sơ HACCP, nắm bắt được điểm yếu của cơ sở chuyên gia đã chỉ ra những vấn đề khắc phục hoặc tăng cường kịp thời, đúng thời điểm quy trình, xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh nhất có thể. Sau đó, Vị San đã gửi Đơn đăng ký chứng nhận, các kế hoạch, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng HACCP và quyết định ký hợp đông giữa hai bên.
Các chuyên gia đã nghiêm cứu, xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu bao gồm:
  • Các văn bản tài liệu (sổ tay HACCP)
  • Sự phù hợp về yêu cầu vệ sinh
  • Thẩm tra và xác nhận các CCP
  • Tài liệu hồ sơ khác.
Dựa vào các đánh giá của chuyên gia, Vị San đã rà soát và sữa chữa sau đó thống nhất với các chuyên gia để kiểm tra và thẩm định tại thực địa.  
Tất cả các quá trình đã hoàn tất, sau khi xem xét toàn bộ quá trình, hồ sơ, tài liệu liên quan… vào ngày 13/8/2018 Công ty chứng nhận và kiểm nghiệm FAO đã chính thức cấp chứng nhận HACCP cho công ty TNHH TMDV XNK Vị San. Chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp. Trong thời gian đó, công ty sẽ cử chuyên gia trực tiếp giám sát định kỳ 06 tháng 1 lần để đảm bảo các quy phạm vệ sinh, nguyên tắc HACCP được duy trì theo đúng yêu cầu.