Quy trình truy xuất nguồn gốc của Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO

  • Quản trị viên
  • 13-05-2019
  • Lượt xem:948

Quy trình truy xuất nguồn gốc của Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp đã không còn mới mẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa có quy định rõ ràng và những ràng buộc cụ thể nên các doanh nghiệp, nông dân hiểu chưa đúng và chưa tới về truy xuất nguồn gốc.

Nhiều người vẫn thường nhẫm những sản phẩm có gắn tem QR Code là có truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đơn thuần là những con tem mà đó là cả một hệ thống có thể quản lý và truy xuất được sản phẩm từ khi còn ở trang trại đến khi tiêu thụ ra thị trường.

Hiện tại ở Việt Nam chưa có quy trình truy xuất nguồn gốc chuẩn. Hệ thống TXNG FAO là một hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Hệ thống TXNG FAO được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế được rất nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan nhà nước tại Việt Nam sử dụng và đánh giá cao. QR code của chúng tôi dựa trên hệ thống mã GS1 nên sản phẩm có QR code của TXNG FAO có hiệu lực trên toàn thế giới.

Vậy quy trình truy xuất nguồn gốc của TXNG FAO như thế nào?

– Bước 1: TXNG FAO tiến hành khảo sát về quy trình sản xuất sản phẩm từ trang trại đến khi sản phẩm ra thị trường.

– Bước 2: TXNG FAO lên quy trình thực hiện truy xuất nguồn gốc phù hợp với quy trình hoạt động và các quy chuẩn (VietGAP, GlobalGAP,…) của doanh nghiệp để đảm bảo có thể truy xuất được một đơn vị sản phẩm đến từng công đoạn của quá trình chế biến và phân phối.

– Bước 3: Xây dựng biểu mẫu nhập thông tin sản xuất, nguyên liệu, phân bón, thuốc BVTV

– Bước 4: Thiết lập hệ thống phần mềm theo đúng yêu cầu.

– Bước 5: Đào tạo sử dụng hệ thống phần mềm, các quy chuẩn về nhập liệu thời gian thực (real time)

– Bước 6: Triển khai sử dụng thực tế, bảo hành và hỗ trợ trọn đời sử dụng.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của TXNG FAO đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn Quốc tế giúp nông sản Việt Nam có thể hội nhập với thế giới và dễ dàng thông quan hơn khi xuất khẩu.