Tin tức-Sự kiện FAO

  • Quản trị viên
  • 15-11-2021
  • Lượt xem:563

Tin tức-Sự kiện FAO

  •  Vừa qua, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất theo quy trình chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm chanh rừng tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.
  •  Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO  là đơn vị thực hiện chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm chanh rừng tại Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.
  • https://locbinh.langson.gov.vn/hoi-nghi-tong-ket-mo-hinh...

 

Nguồn: Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình