Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (Chương trình OCOP) tỉnh Điện Biên 2021

  • Quản trị viên
  • 22-12-2021

Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (Chương trình OCOP) tỉnh Điện Biên 2021

Tổ chức FAO tự hào là đơn vị hỗ trợ tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP đồng hành cùng các cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên và đáng tự hào hơn nữa khi các sản phẩm: Dũng Nhân rượu nếp 27, rượu nếp nương men lá, quả đỗ leo 4 mùa, thịt trâu khô Phong Sương đều được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao

Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (Chương trình OCOP) tỉnh Điện Biên 2021

-  Ngày 16/12, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2021.

- Tham gia đánh giá xếp loại đợt này có 10 sản phẩm của 9 HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn 6 huyện, thị xã. Trong đó TX. Mường Lay có 1 sản phẩm cá tép dầu sấy Na Lay; 2 sản phẩm: trà xanh loại 1 Phan Nhất, trà Shan tuyết P.H.1.4 của huyện Mường Ảng; huyện Tủa Chùa có gạo vai gẫy; bưởi da xanh Trung Kiên của huyện Mường Chà; dưa mèo Hoa Sơn Tra của huyện Tuần Giáo và các sản phẩm: Dũng Nhân rượu nếp 27, rượu nếp nương men lá; quả đỗ leo 4 mùa; thịt trâu khô Phong Sương của huyện Điện Biên.

=> Tổ chức FAO tự hào là đơn vị hỗ trợ tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP đồng hành cùng các cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên và đáng tự hào hơn nữa khi các sản phẩm: Dũng Nhân rượu nếp 27, rượu nếp nương men lá quả đỗ leo 4 mùa, thịt trâu khô Phong Sương đều được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 3 SAO