Hội nghị triển khai chính sách và quy trình nâng cao chất lượng

  • Quản trị viên
  • 06-04-2022

Hội nghị triển khai chính sách và quy trình nâng cao chất lượng

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo ra thương hiệu nông sản bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các điều kiện để phục vụ xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc và các thị trường khác trong thời gian tới. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO tổ chức Hội nghị triển khai chính sách và quy trình nâng cao chất lượng, tiêu thụ nông sản với các nội dung chính sau: Triển khai văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp. Quy trình chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, Hữu cơ. Quy trình tư vấn thiết kế sản phẩm OCOP, chuyển giao hệ thống truy xuất nguồn. gốc, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại.

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo ra thương hiệu nông sản bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các điều kiện để phục vụ xuất khẩu cho thị trường Trung Quốc và các thị trường khác trong thời gian tới.

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO tổ chức Hội nghị triển khai chính sách và quy trình nâng cao chất lượng, tiêu thụ nông sản với các nội dung chính sau:

Triển khai văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp.

Quy trình chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, Hữu cơ.

Quy trình tư vấn thiết kế sản phẩm OCOP, chuyển giao hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại.