Tư vấn OCOP Hà Tĩnh

  • Quản trị viên
  • 30-05-2020

Tư vấn OCOP Hà Tĩnh

OCOP – chương trình mỗi xã một sản phẩm, với quan điểm “ là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”

Theo quan điểm của chương trình OCOP quốc gia, thì một sản phẩm muốn được chấm điểm theo cấp độ từ 1 sao lên 5 sao, phải hoàn thành các hồ sơ, cũng như được tập huấn làm cách nào bảo vệ sản phẩm trước hội đồng cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương. Và OCOP cũng là lĩnh vực hoạt động của Tổ chức chứng nhận FAO. Năm 2019 vừa qua, Tổ chức chứng nhận FAO đã tiến hành tư vấn cho cơ sở Mật ong Cường Nga, và Nhung hươu Thuận Hà của huyện Hương Sơn tham gia chương trình OCOP Hà Tĩnh. Trước khi tham gia OCOP, cả hai cơ sở đều hoang sơ, hệ thống nhà máy cũng chưa được xây dựng, nhưng chỉ qua 3 tháng phối hợp giữa cơ sở và tổ chức chứng nhận FAO, kết quả mang đến bất ngờ hơn sự mong đợi của cả hai bên:

          + Mật ong Cường Nga Hương Sơn được chấm 3 sao, và có tiềm năng nâng lên 4 sao. Sản phẩm mật ong Cường Nga đã được tư vấn hoàn thiện hồ sơ OCOP, bên cạnh đó cũng được bên FAO đánh gía chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP cho nguồn nguyên liệu cơ sở. Ngoài ra, cơ sở đã được chuyên gia FAO tư vấn thiết kế xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm mật ong. Nhà máy đã được hội đồng OCOP Hà Tĩnh đi thẩm định, và được đánh giá rất cao về quy trình sản xuất, cũng như có khả năng nâng lên tiêu chuẩn GMP

Mật ong Cường Nga và hội đồng OCOP Hà Tĩnh trong buổi chấm điểm OCOP

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham quan thực tế nhà máy sản xuất mật ong Cường Nga

          + Nhung hươu Thuận Hà đăng ký chấm OCOP với 4 sản phẩm: nhung hươu tươi thái lát, nhung hươu khô thái lát, nhung hươu khô tán bột và rượu nhung hươu. Cơ sở đã đạt 3 sao cho 3/4 sản phẩm đăng ký, và được đánh giá rất cao với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GMP.

Nhung hươu Thuận Hà trình bày sản phẩm trước hội đồng OCOP Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham quan thực tế cơ sở sản xuất nhung hươu Thuận Hà