TIN TỨC - SỰ KIỆN

OCOP Hà Tĩnh - Tập huấn cách thiết lập "PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH"

04-07-2020
Quản trị viên

Vào ngày 30/6 vừa qua, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc lớp tập huấn kiến thức chung về Chương trình OCOP và nội dung chủ yếu tập trung vào một trong những việc quan trọng nhất trong giai đoạn đầu OCOP : " PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH "

          Tham dự lớp tập huấn có ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh (NTM); ông Nguyễn Hữu Dực, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cùng hơn 250 học viên là cán bộ chuyên trách OCOP cấp xã, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; và Tổ chức chứng nhận FAO vinh hạnh được mời tham gia buổi tập huấn và trình bày phương án sản xuất kinh doanh vào buổi chiều cùng ngày.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh khai mạc lớp tập huấn

          Lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Hữu Dực, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh giới thiệu về quan điểm, chủ trương, nội dung, chính sách, kế hoạch triển khai Chương trình và hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Dực, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh giới thiệu về Chương Trình tập huấn OCOP

          Tổ chức chứng nhận FAO đã được chỉ định trình bày " Phương án sản xuất kinh doanh " cho hơn 200 người bao gồm các đơn vị tư vấn, các chủ cơ sở, và các lãnh đạo huyện xã OCOP 2020 tại Hà Tĩnh.

Tổ chức chứng nhận FAO tham gia lớp tập huấn OCOP Hà Tĩnh ngày 30/06/2020

          Với sự trình bày thuyết phục, tự tin, có sự tương tác giữa Tổ chức chứng nhận FAO với các chủ thể OCOP, sự nhấn mạnh về ba nguyên tắc OCOP, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đánh giá rất cao đơn vị FAO, cũng như đề xuất đơn vị FAO sẽ hỗ trợ tư vấn cho các chủ thể đạt ba sao OCOP cả về chất lượng tiêu chuẩn OCOP, và nhận thức của " CEO Chân đất " sau này.

          OCOP phải được thực hiện với ba nguyên tắc là “ Tự lực, sáng tạo, vượt lên chính mình; từ sản phẩm nông thôn hướng đến toàn cầu; và nhân lực phải được đào tạo “. Với ba nguyên tắc trên, một người nông dân có thể chuyển mình thành một người thương nhân.

Tổ chức chứng nhận FAO trình bày Phương án sản xuất kinh doanh

          Tổng kết cuối buổi tập huấn, Ông Trần Huy Oánh đề nghị lãnh đạo các đơn vị quản lý OCOP các cấp huyện, thị xã, các đơn vị tư vấn và chủ thể tham gia Chương trình OCOP nghiên cứu đầy đủ các nội dung, phối hợp chặt chẽ để xây dựng thành công các sản phẩm OCOP với phương châm "Vì lợi ích cộng đồng", "chất lượng làm nên thương hiệu", sản phẩm OCOP phải là sản phẩm tử tế do những con người tử tế làm ra và được tin dùng.

Vui lòng chờ