TIN TỨC - SỰ KIỆN

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN FAO THAM GIA HỘI CHỢ OCOP TỈNH SÓC TRĂNG

26-10-2020
Quản trị viên

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN FAO THAM GIA HỘI CHỢ OCOP TỈNH SÓC TRĂNG

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN FAO THAM GIA HỘI CHỢ OCOP TỈNH SÓC TRĂNG (từ ngày 25-10-2020 đến 31-10-2020)

Hội chợ kết nối cung cầu sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 25-10 đến 31-10-2020, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt trong khuôn khổ Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2020, lồng ghép vào là Hội nghị kết nối cung cầu, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2020 diễn ra vào ngày 27-10-2020. Cái khác hơn so với mọi năm là tại hội chợ có quy mô trên 350 gian hàng; trong đó sẽ có đến trên 200 gian hàng sẽ trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, thế mạnh của các địa phương, vùng miền tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung cùng 150 gian hàng thương mại tổng hợp của doanh nghiệp các tỉnh, thành.

Gian hàng Tổ chức chứng nhận FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng 2020

Gian hàng Tổ chức chứng nhận FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng 2020

Đây là hội chợ OCOP lớn nhất miền Nam, quy mô hội chợ cũng như hội nghị kết nối cung cầu khá lớn, tập hợp nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng OCOP, các cấp ban ngành lãnh đạo trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng cũng tham dự để kết giao thương mại, trưng bày sản phẩm, trao đổi, ký kết, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP

Tổ chức chứng nhận FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng

Tổ chức chứng nhận FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng

Tham gia hội chợ lần này, tổ chức chứng nhận FAO vinh dự tham gia giới thiệu lĩnh vực hoạt động công ty, thành tựu trên lĩnh vực tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP, đây cũng là dịp tư vấn nâng hạng cho các sản phẩm OCOP trong khuôn khổ chương trình mục tiêu OCOP giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, tham gia hội chợ lần này, Tổ chức chứng nhận FAO tham gia với mục đích kết nối các sản phẩm OCOP do FAO đã tư vấn và sản phẩm OCOP trên khắp các tỉnh thành, ngoài việc liên kết các sản phẩm với nhau về mặt thương mại, FAO cũng hoạt động trên lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, bảo hộ thương hiệu, xúc tiến thương mại trên hệ thống website online; đây là những lĩnh vực đang theo xu thế 4.0 hiện đại, và thỏa mãn mục tiêu cuối cùng của chương trình OCOP Quốc gia.

Tổ chức chứng nhận FAO giới thiệu lĩnh vực tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP

Tổ chức chứng nhận FAO giới thiệu lĩnh vực tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP

Tổ chức chứng nhận FAO tư vấn OCOP cho chủ thể tham gia hội chợ

Tổ chức chứng nhận FAO tư vấn OCOP cho chủ thể tham gia hội chợ

Xây dựng tiêu chuẩn VietGAP cũng là một phần quan trọng trong tham gia sản phẩm OCOP

Xây dựng tiêu chuẩn VietGAP cũng là một phần quan trọng trong tham gia sản phẩm OCOP

Sản phẩm được chứng nhận VietGAP của FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng

Sản phẩm được chứng nhận VietGAP của FAO tại Hội chợ OCOP Sóc Trăng

Tổ chức chứng nhận FAO cùng với Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức chứng nhận FAO cùng với Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng

 

 

Vui lòng chờ