Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồi Hữu Cơ Thôn Thồng Noọc

Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồi Hữu Cơ Thôn Thồng Noọc​​ có trụ sở​ tại Thôn Thồng Noọc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận sản phẩm chuyển đổi hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017 với sản phẩm: Hồi. Với chứng nhận đã được cấp, Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồi Hữu Cơ Thôn Thồng Noọc đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồi Hữu Cơ Thôn Thồng Noọc
Địa chỉ Thôn Thồng Noọc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Địa điểm sản xuất Thôn Thồng Noọc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Tên sản phẩm được chứng nhận Hồi
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 41,0 ha
  • Số hộ dân: 40 hộ 
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 123 tấn/năm 
Phương thức đánh giá Phương thức 5 – Thông tư 28/2012/TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-HC-TT-20-22-01
Ngày cấp chứng nhận 19/12/2022
Ngày hết hạn chứng nhận 18/12/2024 (vẫn còn hạn)