HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN KHANG GARDEN

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.

Hết hạn
Tên cơ sở HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN KHANG GARDEN
Địa chỉ Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Địa điểm sản xuất Ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Tên sản phẩm được chứng nhận Rau các loại
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 5,3 ha
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 474 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-70-20-01
Ngày cấp chứng nhận 04/03/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 04/04/2021 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
Do cơ sở không đồng ý giám sát