TỔ SẢN XUẤT SỐ 10

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.

Hết hạn
Tên cơ sở TỔ SẢN XUẤT SỐ 10
Địa chỉ Thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Địa điểm sản xuất Thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Tên sản phẩm được chứng nhận Vải thiều
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 9,110 ha
  • Số hộ dân: 77 hộ 
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 155 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-30-20-01
Ngày cấp chứng nhận 01/06/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 02/06/2021 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
Do cơ sở không đồng ý giám sát.