TỔ HỢP TÁC RAU CỦ QUẢ SẠCH

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.
 

Hết hạn
Tên cơ sở TỔ HỢP TÁC RAU CỦ QUẢ SẠCH
Địa chỉ Thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm sản xuất Thôn 5, thôn 11 và thôn Tứ Quý, xã Lộc An; Thôn 6 và thôn 8, xã Lộc Ngãi;Thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Tên sản phẩm được chứng nhận Cà chua,Dưa lưới,Dưa leo
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 02 ha
  • Số hộ dân: 11 hộ 
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 230 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-68-20-05
Ngày cấp chứng nhận 30/07/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 01/08/2021 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
Do cơ sở không đồng ý giám sát.