HỘ PHẠM THANH

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.

Hết hạn
Tên cơ sở HỘ PHẠM THANH
Địa chỉ Thôn 5, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm sản xuất Thôn 5, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Tên sản phẩm được chứng nhận Sầu riêng,Bơ
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 1,4 ha
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 30 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-68-20-06
Ngày cấp chứng nhận 30/07/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 01/08/2021 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
Do cơ sở không đồng ý giám sát.