TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN XÃ CAM PHƯỚC TÂY

Tổ Hợp Tác Sản Xuất Rau Củ Quả An Toàn Xã Cam Phước Tây được Tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 với sản phẩm Rau các loại

Còn hiệu lực
Tên cơ sở TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN XÃ CAM PHƯỚC TÂY
Địa chỉ Thôn Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Địa điểm sản xuất Thôn Văn Thủy 1, thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Tên sản phẩm được chứng nhận Rau các loại
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 03 ha
  • Số hộ dân: 03 hộ
  • Sản lượng dự kiến: 240 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 3 thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-56-23-01
Ngày cấp chứng nhận 23/09/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 22/09/2026 (vẫn còn hạn)