Giấy chứng nhận còn hiệu lực / Verify Issued Certificate

Nhập mã truy xuất chứng chỉ / Verify Issued Certificate:

TỔ HỢP TÁC TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH TRẠNG NGHỆ THÔN 6 - PHÚC TRẠCH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  09/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;
TỔ HỢP TÁC TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH – THÔN 11 PHÚC TRẠCH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  09/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
HỢP TÁC XÃ BƯỞI PHÚC TRẠCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÁT LỘC
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  10/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ HỢP TÁC LEO BỢ – THÔN 9 XÃ PHÚC TRẠCH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  10/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ HỢP TÁC NA THẠCH LƯƠNG
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  10/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Na
 • Địa chỉ:  Thôn Thạch Lương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT BƯỞI VIETGAP TRẠI RỒNG
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  09/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;
TỔ HỢP TÁC TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH - THÔN 3 HÒA HẢI
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  09/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 3, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ HỢP TÁC TRỒNG BƯỞI PHÚC TRẠCH SỐ 2 -THÔN 6 PHÚC TRẠCH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  10/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Bưởi Phúc Trạch
 • Địa chỉ:  Thôn 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh