Những điều cần biết về tiêu chuẩn JAS - Tiêu chuẩn về Nông nghiệp Hữu cơ Nhật Bản

 • Quản trị viên
 • 13-11-2021
 • Lượt xem:4.268

Những điều cần biết về tiêu chuẩn JAS - Tiêu chuẩn về Nông nghiệp Hữu cơ Nhật Bản

- Những điều cơ bản cần biết về Tiêu chuẩn JAS - Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản

 • Tiêu chuẩn JAS là tên gọi tắt của Japanese Agricultural Standards (JAS) System, có nghĩa là tiêu chuẩn hữu cơ nông nghiệp Nhật Bản.
 • Tiêu chuẩn JAS - Tiêu chuẩn được sử dụng trong nền nông nghiệp hữu cơ tại Nhật Bản là tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đưa ra với những quy định về tiêu chí cho các sản phẩm, nhãn mác tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.

- Danh sách các sản phẩm được điều chỉnh bởi Tiêu chuẩn JAS Nhật Bản gồm:

 • Đồ uống
 • Thực phẩm chế biến
 • Dầu ăn, mỡ
 • Các nông lâm sản chế biến                                                                                                                                                                                                     

- Hệ thống tiêu chuẩn này được xây dựng bởi Bộ Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Nếu các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được các tiêu chuẩn thì logo JAS sẽ được gắn trên đó. Tùy từng loại tiêu chuẩn mà sử dụng những logo JAS khác nhau. Tiêu chuẩn JAS cho các sản phẩm hữu cơ chỉ là một phần trong bộ Tiêu chuẩn JAS Nhật Bản.

 • Logo JAS thông thường: Được áp dụng cho các loại thực phẩm và lâm sản phù hợp với JAS về chất lượng, ví dụ: loại chất lượng, thành phần và đặc điểm kỹ thuật.
 • Logo JAS đặc biệt: Được áp dụng cho các loại thực phẩm phù hợp với JAS đối với phương pháp cụ thể và cho các loại thực phẩm có đặc tính khác biệt, ví dụ: thực phẩm chín đặc biệt.
 • Logo JAS hữu cơ: Được áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến phù hợp với tiêu chuẩn JAS Hữu cơ.

 -Trong quá trình này, đánh giá kỹ thuật được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm tra Vật tư Nông nghiệp và Thực phẩm (FAMIC). Tiêu chuẩn JAS cho cây trồng hữu cơ và thực phẩm chế biến hữu cơ có nguồn gốc thực vật được xây dựng năm 2000. Hiện tại có 4 đối tượng được cấp chứng nhận hữu cơ: thực vật hữu cơ (organic plants), thực phẩm chế biến hữu cơ (organic processed foods), thức ăn hữu cơ cho gia súc (organic feeds), sản phẩm chăn nuôi hữu cơ (organic livestocks).

 - Các sản phẩm tương đương hữu cơ – phương pháp thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Nhật và một nước khác (không áp dụng cho sản phẩm từ nước thứ 3).

 - Các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm chế biến hữu cơ từ các quốc gia có Hệ thống Hữu cơ được công nhận là tương đương với Hệ thống JAS, có thể được đánh dấu bằng logo JAS hữu cơ và có thể được bán tại Nhật Bản.

 - Các sản phẩm hữu cơ tương đương cần phải có chứng nhận do cơ quan chính phủ hoặc tổ chức ở quốc gia có tính chất tương đương cấp. Danh sách các quốc gia có thỏa thuận chứng nhận hữu cơ tương đương với chứng nhận JAS hữu cơ: Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Canada, Đài Loan, Argentina, Anh, New Zealand, Liên Minh Châu Âu. Tùy thuộc vào từng nước mà danh mục các sản phẩm hữu cơ tương đương sẽ khác nhau.

Nguồn: Hiệp hội nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam