FAO Certification and Testing

Nâng tầm giá trị
nông sản Việt Nam

Xem chi tiết

Chào mừng đến với FAO

Trung tâm kiểm nghiệm
FAOLAB

Xem chi tiết

FAO Certification and Testing

Viện nghiện cứu & phát triển
Sản phẩm nông nghiệp

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM FAO

Nông sản Hữu cơ

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM FAO

Chứng nhận VietGAP

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM FAO

Tư vấn thiết kế sản phẩm OCOP

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM FAO

Chứng nhận hệ thống ISO - HACCP - GMP

Xem chi tiết
Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO

Tại sao chọn chúng tôi?

✅ Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO là đơn vị được Cục Chăn Nuôi, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định là Tổ Chức Chứng Nhận trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN/QCVN.

FAO, chúng tôi xác định mục tiêu tập trung nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch cụ thể như:

 1. Chứng nhận quốc tế: GlobalG.A.P., Organic Canada, Organic Mỹ, Organic Nhật Bản, Organic Châu Âu, Organic IFOAM.
 2. Chứng nhận trong nước: Nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, ISO, HACCP, SSOP, GMP
 3. Đào tạo: Nhận thức, đánh giá nội bộ và đào tạo theo yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành mà FAO đang hoạt động.
 4. Kiểm nghiệm: FAO đã đăng ký hoạt động thử nghiệm với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm số: 2414/TĐC-HCHQ của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
 5. Tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP: tư vấn, thiết kế, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tham gia OCOP từ 3 sao trở lên
 6. Xây dựng hệ thống tem truy xuất sản phẩm: Thiết kế tem truy xuất nguồn gốc, làm hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuyển giao hệ thống tem truy xuất nguồn gốc.
 7. Xây dựng và lập dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 • 0+

  Dự án hoàn thành

 • 0+

  Khách hàng & đối tác

 • 0+

  Nhân viên

 • 0+

  Khách hàng hài lòng

Quy trình

Hoạt động kiểm nghiệm

1. Tiếp nhận Tiếp nhận các yêu cầu thử nghiệm

2. Xem xét Xem xét các yêu cầu khách hàng

3. Xác nhậnXác nhận yêu cầu, hợp đồng thử nghiệm

4. Kiểm tra Phòng thử nghiệm tiến hành kiểm tra

5. Phân tích Phòng thử nghiệm tiến hành phân tích

6. Thẩm tra Phòng thử nghiệm thẩm tra kết quả

7. Báo cáo Báo cáo kết quả thử nghiệm

8. Phê duyệt Tiến hành xem xét và phê duyệt

9. Trả kết quả Trả kết quả thử nghiệm cho khách hàng

10. Nhận phản hồi Lắng nghe những đóng góp từ khách hàng

FAO Certification and Testing

Thông tin mới nhất

Đối tác

Của chúng tôi