Tầm nhìn - Sứ mệnh

  • Quản trị viên
  • 07-11-2019
  • Lượt xem:2.984

Tầm nhìn - Sứ mệnh

1. Tầm nhìn                   
FAO
sẽ luôn là đối tác tin cậy, luôn song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của khách hàng.
Truyền thống của FAO, văn hóa làm việc của FAO sẽ được tất cả các thành viên trong công ty luôn luôn duy trì và bồi đắp
 Xây dựng và tuân thủ các nguyên tắc làm việc của FAO: Năng lực và sự đồng nhất của nguồn nhân lực là các yếu tố giúp FAO thành công và bền vững trong tương lai


2. Sứ mệnh                  
FAO
  là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm uy tín, gắn bó lâu bền với khách hàng và các đối tác.
Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi có lợi thế về năng lực, tính đa dạng của dịch vụ, sẽ được chúng tôi biến thành lợi thế cho khách hàng.
            FAO sẽ luôn tìm kiếm và sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cung cấp dịch vụ có chất lượng, tàn diện và thuận lợi nhất cho khách hàng.