Kiểm nghiệm

  • Quản trị viên
  • 08-10-2018
  • Lượt xem:3.675

Kiểm nghiệm

Trung Tâm Kiểm Nghiệm được xây dựng đạt chuẩn quốc tế ISO17025 bởi Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng, và được chỉ định của Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn...
Trung Tâm Kiểm Nghiệm được xây dựng đạt chuẩn quốc tế ISO17025 bởi Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng, và được chỉ định của Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn...
Kiểm nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực hóa học, sinh học, mỹ phẩm... phục vụ cho các sở ban ngành, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trong nhiều lĩnh vực đa dạng như:
- Nông lâm, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, hóa chất, mỹ phẩm... với các chỉ tiêu:
+ Dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu, chất phụ gia, độc tố...
+ Kim loại nặng...
+ Đạm, béo, đường, xơ....
+ Vi sinh vật có hại
- Sản phẩm công nghiệp
+ Thành phần hóa học
+ Tạp chất, phụ gia...
- Hóa chất tự nhiên và tổng hợp
+ Tinh dầu
+ Nhận danh,
+ Thành phần hóa học của hợp chất...
- Môi trường
+ BOD, COD, DO
+ Kim loại nặng trong nước thải, nước mặt, nước sản xuất công nghiệp, không khí,
đất, bùn...