Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Nha Bích

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Nha Bích trụ sở​ tại QL.14, tổ 01, ấp 05, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; đã được tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 với sản phẩm: Dưa lưới. Với chứng nhận đã được cấp Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Nha Bích đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Nha Bích
Địa chỉ QL.14, tổ 01, ấp 05, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Địa điểm sản xuất Ấp 03, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Tên sản phẩm được chứng nhận Dưa lưới
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 1,0 ha
  • Số hộ dân: 17 hộ
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-70-23-01
Ngày cấp chứng nhận 23/02/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 22/02/2026 (vẫn còn hạn)