Hộ Kinh Doanh Phạm Quốc Huy

Hộ Kinh Doanh Phạm Quốc Huy trụ sở đặt tại Xóm 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh; đã được Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP cho chăn nuôi Lợn. Sau khi được cấp chứng nhận, Hộ Kinh Doanh Phạm Quốc Huy đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở Hộ Kinh Doanh Phạm Quốc Huy
Địa chỉ Xóm 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm sản xuất Xóm 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Tên sản phẩm được chứng nhận Lợn thịt
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích/Qui mô chăn nuôi: 800 m2/500 con
  • Sản lượng dự kiến: 110 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 5 – Thông tư 28/2012/TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận VietGAP-CN-18-17-42-23-01
Ngày cấp chứng nhận 28/02/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 27/02/2025 (vẫn còn hạn)