Hộ Kinh Doanh Hà Văn Du

Hộ Kinh Doanh Hà Văn Du trụ sở​ tại Thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đã được tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 với sản phẩm: Quýt. Với chứng nhận đã được cấp Hộ Kinh Doanh Hà Văn Du đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở Hộ Kinh Doanh Hà Văn Du
Địa chỉ Thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Địa điểm sản xuất Thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Tên sản phẩm được chứng nhận Quýt
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 2,0 ha
  • Sản lượng dự kiến: 10 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-20-23-01
Ngày cấp chứng nhận 30/01/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 29/01/2026 (vẫn còn hạn)