Hợp Tác Xã Minh Lộc Chăn Nuôi Tổng Hợp Và Xây Dựng

Hợp Tác Xã Minh Lộc Chăn Nuôi Tổng Hợp Và Xây Dựng trụ sở đặt tại Thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; đã được Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP cho chăn nuôi Lợn. Sau khi được cấp chứng nhận, Hợp Tác Xã Minh Lộc Chăn Nuôi Tổng Hợp Và Xây Dựng đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở Hợp Tác Xã Minh Lộc Chăn Nuôi Tổng Hợp Và Xây Dựng
Địa chỉ Thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm sản xuất Thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Tên sản phẩm được chứng nhận Lợn thịt
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích/Qui mô chăn nuôi: 2.800 m2
  • Sản lượng dự kiến: 176 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 5 – Thông tư 28/2012/TT - BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận VietGAP-CN-18-17-42-23-02
Ngày cấp chứng nhận 01/03/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 28/02/2025 (vẫn còn hạn)