CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 1 – TRANG TRẠI NGUYỄN KHÁNH

Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi Nhánh Đồng Nai 1 – Trang Trại Nguyễn Khánh trụ sở đặt tại Số 398A, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đã được Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP cho chăn nuôi gà. Sau khi được cấp chứng nhận, Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi Nhánh Đồng Nai 1 – Trang Trại Nguyễn Khánh đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 1 – TRANG TRẠI NGUYỄN KHÁNH
Địa chỉ Số 398A, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa điểm sản xuất Ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Tên sản phẩm được chứng nhận Gà thịt
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích chăn nuôi: 242.483 m2
  • Sản lượng dự kiến: 6.480 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 3 thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận VietGAP-CN-18-17-75-23-01
Ngày cấp chứng nhận 31/03/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 30/03/2025 (vẫn còn hạn)