HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGỌC DŨNG

Tổ Hợp Tác Nông Nghiệp Ngọc Dũng trụ sở​ tại Thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; đã được tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 với sản phẩm: Sầu riêng. Với chứng nhận đã được cấp Tổ Hợp Tác Nông Nghiệp Ngọc Dũng đã đủ điều kiện, yêu cầu về chất lượng sản phẩm để cung cấp cho các thị trường như: các siêu thị khu vực lân cận, các thành phố lớn trong nước và các thị trường có yêu cầu cao khác.

Còn hiệu lực
Tên cơ sở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGỌC DŨNG
Địa chỉ Thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Địa điểm sản xuất Khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long; Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 9 và thôn 10, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Tên sản phẩm được chứng nhận Sầu riêng
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 48,8 ha
  • Số hộ dân: 29 hộ 
  • Sản lượng dự kiến: 980 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-70-23-03
Ngày cấp chứng nhận 04/03/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 03/03/2026 (vẫn còn hạn)