HỘ KINH DOANH AN GIA

Còn hiệu lực
Tên cơ sở HỘ KINH DOANH AN GIA
Địa chỉ Số nhà 04, đường Bưng Thành, ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Địa điểm sản xuất Số 23, ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên sản phẩm được chứng nhận Nấm (Nấm Linh Chi, Nấm Bào Ngư Xám, Nấm Sò Thái, Nấm Sò Xám, Nấm Sò Trắng, Nấm Tiểu Yến, Nấm Sò Yến)
Diện tích/quy mô sản xuất

Diện tích sản xuất: 0,07 ha

Sản lượng dự kiến: 42 tấn/năm

Phương thức đánh giá Phương thức 6 thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-74-23-11
Ngày cấp chứng nhận 14/04/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 13/04/2026 (vẫn còn hạn)