CÔNG TY TNHH MTV SX TMDV NẤM TẤN BỬU

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.

Hết hạn
Tên cơ sở CÔNG TY TNHH MTV SX TMDV NẤM TẤN BỬU
Địa chỉ Số 80/10 ấp Bình An A, TT Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Địa điểm sản xuất Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Tên sản phẩm được chứng nhận Nấm Linh Chi, Nấm Bào Ngư
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 4100m2
  • Diện tích nhà sơ chế: 200m2
  • Công suấ
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-83-20-02
Ngày cấp chứng nhận 19/03/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 05/03/2023 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
 Do cơ sở không đồng ý giám sát