TRANG TRẠI HAI ẤU

Được tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017.
 

Hết hạn
Tên cơ sở TRANG TRẠI HAI ẤU
Địa chỉ Ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Địa điểm sản xuất Ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
Tên sản phẩm được chứng nhận Bưởi da xanh,Cam xoàn,Quýt đường
Diện tích/quy mô sản xuất
  • Diện tích sản xuất: 23 ha
  • Công suất, sản lượng dự kiến: 550 tấn/năm
Phương thức đánh giá Phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-74-20-01
Ngày cấp chứng nhận 23/03/2020
Ngày hết hạn chứng nhận 22/03/2023 (hết hạn)
Lý do hủy bỏ
Do cơ sở không đồng ý giám sát