HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BUÔN HỒ

Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Hồ được Tổ chức Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 với hai sản phẩm là Bơ và Sầu riêng.

Đình chỉ
Tên cơ sở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BUÔN HỒ
Địa chỉ Số 45 Lạc Long Quân, TDP 12, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Địa điểm sản xuất Phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Tên sản phẩm được chứng nhận Sầu riêng,Bơ
Diện tích/quy mô sản xuất

1. Diện tích sản xuất: 75 ha

  • Sầu riêng: 60 ha
  • Bơ: 15 ha

2. Số hộ tham gia: 08 hộ 

3. Sản lượng: 3900 tấn/năm

Phương thức đánh giá Phương thức 6 thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
Mã số chứng nhận FAO-VG-TT-66-23-02
Ngày cấp chứng nhận 05/06/2023
Ngày hết hạn chứng nhận 04/06/2026 (vẫn còn hạn)