Các điều kiện “CẦN VÀ ĐỦ” chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP

  • Quản trị viên
  • 08-12-2020
  • Lượt xem:2.071

Các điều kiện “CẦN VÀ ĐỦ” chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và nguy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Các tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt chứng nhận VietGAP cần đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  1. Thứ nhất là về kỹ thuật sản xuất;
  2. Thứ hai là tiêu chuẩn an toàn đảm bảo không có hóa chất, nhiễm khuẩn hay ô nhiễm khi thu hoạch;
  3. Thứ ba là đảm bảo môi trường làm việc, không lạm dụng sức lao động của nhân viên;
  4. Thứ tư là truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho phép xác định những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Có thể nói, việc áp dụng VietGAP chính là bằng chứng để khẳng định tên tuổi của sản phẩm trồng trọt , tăng kim ngạch xuất khẩu nhờ vào việc vượt qua được các rào cản kỹ thuật, không vi phạm các quy định, yêu cầu của các nước nhập khẩu.