FAO chứng nhận HACCP

  • Quản trị viên
  • 14-12-2020

FAO chứng nhận HACCP

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HACCP CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN FAO

CHỨNG NHẬN HACCP CỦA FAO DIỄN RA QUA CHU TRÌNH GMP và SSOP

  • Được đánh giá bởi các chuyên gia có nhiều năm trong nghành chứng nhận hệ thống liên kết chuỗi thực phẩm an toàn.
  • Chứng nhận HACCP bám sát vào TCVN 5603 : 2008
  • Chứng minh cam kết về an toàn thực phẩm đối với khách hàng;
  • Quản lý, phân tích các mối nguy về an toàn thực phẩm.
  • Hướng dẫn cơ sở thi hành theo tiêu chuẩn HACCP đã chứng nhận

Điều kiện áp dụng: Để được chứng nhận HACCP thì các đối tượng tham gia phải nằm trong các danh mục sau:

  1. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,..
  2. Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thưc ăn công nghiệp;
  3. Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức liên quan tới thực phẩm.

Tổ chức chứng nhận FAO luôn bám sát vào thực tế cơ sở, đánh giá chứng nhận HACCP công tâm. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.