Sản phẩm OCOP - Vì sao nên sử dụng?

  • Quản trị viên
  • 14-12-2020
  • Lượt xem:2.153

Sản phẩm OCOP - Vì sao nên sử dụng?

Vì sao nên sử dụng sản phẩm OCOP? Sản phẩm OCOP được chứng nhận như thế nào? Và một sản phẩm OCOP mang đến chất lượng ra sao cho người tiêu dùng?

VÌ SAO NGƯỜI TIÊU DÙNG NÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM OCOP?

OCOP (One commune one product) – tiếng Việt là “Mỗi làng xã, một sản phẩm” là tiêu chuẩn cấp Quốc Gia dành cho các sản phẩm được đánh giá bài bản từ đầu vào nguyên liệu, khu chế biến sản xuất và đầu ra thành phẩm. Tiêu chuẩn OCOP bắt nguồn từ tiêu chuẩn OVOP (One village one product) – xuất xứ từ vùng đất mặt trời mọc “Nhật Bản”, do tỉnh trưởng của tỉnh Oita xây dựng từ những năm 70s của thế kỷ trước – ông Morihiko Hiramatsu, lan tỏa vào Việt Nam năm 2013 tại Quảng Ninh, và phát triển lớn mạnh từ năm 2019.

Lí do sản phẩm OCOP được chú trọng hơn tất cả sản phẩm thuộc các lĩnh vực chứng nhận khác vì:

1. Sản phẩm OCOP được đánh giá từ những Hội đồng đánh giá chuyên nghiệp, bao gồm các bộ phận chuyên môn gồm y tế, công thương, tài chính, môi trường v…v từ hội đồng cấp huyện, sau đó là hội đồng cấp tỉnh, và hội đồng Trung Ương.

2. Sản phẩm OCOP từ 4 sao trở lên phải có những chứng nhận tiên tiến như: VietGAP, HACCP, ISO, v..v.

3. Số ngôi sao của Sản phẩm OCOP không được đánh giá bởi một cơ quan chứng nhận riêng biệt, mà là từ những người đại diện của tỉnh, những bộ phận chuyên môn, lãnh đạo của một địa phương.

Tổ chức chứng nhận FAO cùng cơ sở Bánh đa Hà Tĩnh (đạt 3 sao OCOP Hà Tĩnh)

4. Sản phẩm OCOP được đầu tư, quan tâm từ bao bì, cho đến chất lượng bên trong.

5. Sản phẩm OCOP sau khi được số sao nhất định, sẽ được quản lý bởi cơ quan quản lý OCOP cấp tỉnh. Riêng với sản phẩm 4 sao trở lên sẽ được quản lý bởi Trung Ương, được kiểm nghiệm, duy trì chất lượng liên tục.

Tổ chức chứng nhận FAO cùng các cơ sở tham gia OCOP Hà Tĩnh 2020

Tóm lại, một sản phẩm OCOP muốn đạt được số sao chuẩn cấp tỉnh (3 ngôi sao), thì đó là sản phẩm phải được đầu tư, quan tâm từ khâu nguyên liệu đầu vào, chế biến sản xuất, bảo quản và đầu ra sản phẩm. Tổ chức chứng nhận FAO có những chuyên gia tư vấn OCOP bài bản, có trình độ chuyên sâu về OCOP. Chúng tôi sẽ luôn mang lại dịch vụ tư vấn OCOP tốt nhất, cùng cơ sở, chủ thể OCOP đạt được số sao theo yêu cầu của chủ thể.