Tin tức - Sự kiện FAO

Tổ chức chứng nhận FAO đủ năng lực tư vấn, hoàn thiện sản phẩm Ocop 3 sao

30-05-2020
Quản trị viên

OCOP (one commune one product) là chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển đầu tiên tại Quảng Ninh năm 2013, và đẩy mạnh phát triển trong những năm 2019-2020.

Chính phủ đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP ngoài việc thúc đẩy phát triển sản phẩm làng nghề, bên cạnh đó cũng hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn chương trình OCOP cho các chuyên gia tư vấn, các cán bộ công chức thuộc các phòng ban nông nghiệp. Vào ngày 11/11/2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã ra công văn số 1286 tổ chức lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia triển khai Chương trình OCOP năm 2019 tại khu vực miền Nam.

Quang cảnh hội nghị triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2019-2020

Lớp tập huấn được tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 19/11/2019 đến ngày 21/11/2019, Tổ chức chứng nhận FAO đã cử các chuyên viên, chuyên gia đến học, đóng góp ý kiến, tiếp thu kiến thức. Các thành viên của Tổ chức chứng nhận FAO đã vượt qua kỳ thi, và nhận được giấy xác nhận được đào tạo khóa học OCOP do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới xác nhận.

Vui lòng chờ