Chứng nhận GlobalGAP

 • Quản trị viên
 • 27-05-2020
 • Lượt xem:5.457

Chứng nhận GlobalGAP

GlobalGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGAP của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi.

GlobalGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGAP của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối. Tổ chức chứng nhận FAO thấu hiểu tất cả các vấn đề đó và có thể thực hiện các cuộc đánh giá cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận GlobalGAP.
* Quy trình chứng nhận được tiến hành theo các bước chính như sau:

 • Xác định phạm vi chứng nhận.
 • Đánh giá thử (tùy chọn) nhằm đánh giá thực trạng hiện tại của trang trại.
 • Đánh giá chứng nhận (cấp giấy chứng nhận): xác nhận doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của GlobalGap.
 • Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 1.0 năm kể từ ngày có quyết định chứng nhận
 • Tái chứng nhận để theo dõi sự phù hợp và quá trình cải tiến thường xuyên.

* Lợi ích chủ yếu của chứng nhận Global Gap

 • Chứng minh với khách hàng (nhà bán lẻ, các thương nhân, nhà nhập khẩu) về việc các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tuân theo phương pháp thực   hành nông nghiệp tốt.
 • Tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng.
 • Đảm bảo khả năng thâm nhập thị trường.
 • Gia tăng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.
 • Áp dụng các quy trình để cải tiến liên tục.
 • Giảm các cuộc kiểm tra của bên thứ 2 đối với nông trại vì phần đông các nhà bán lẻ lớn chấp nhận chứng nhận này.

Năng lực chứng nhận GlobalGAP của FAO:

 • GlobalGAP trồng trọt: Rau quả, Hoa và cây cảnh, Cây trồng tổng hợp, Trà, Nguyên vật liệu dùng để nhân giống, Cây hoa bia.
 • GlobalGAP thủy sản: Cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm.
 • GlobalGAP chăn nuôi: Gia súc/Cừu, Lợn, Gia cầm, Gà tây.