ISO 9001:2015 là gì?

  • Quản trị viên
  • 07-05-2021
  • Lượt xem:2.641

ISO 9001:2015 là gì?

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO - CHỨNG NHẬN 9001:2015 

 

1. ISO 9001 là gì? Hiểu rõ hơn về ISO 9001:2015

 

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp.
ISO 9001 áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp , và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
ISO 9001 được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ , được thực hiện bởi bất kỳ quá trình bất cứ nơi nào trên thế giới.

 

 

Qúa trình hình thành và phát triển của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015

 

2. TÍNH CHẤT CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 9001:2015

 

- Cam kết và triển khai Chính sách Chất lượng.

 

- Phân tích bối cảnh tổ chức, các rủi ro và cơ hội, và phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, và cải tiến liên tục.

 

- Kiểm soát Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

- Phòng ngừa các rủi ro về chất lượng thông qua kiểm soát các hoạt động nghiên cứu phát triển, hoạch định sản xuất và cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng, mua hàng và kiểm tra, thử nghiệm.

 

- Kiểm soát các sản phẩm/đầu ra không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục,

 

- Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự, năng lực của hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng và môi trường cần thiết quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

 

- Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.

 

 

 II. ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN  CHỨNG NHẬN  ISO 9001:2015

 

+ Hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …).

 

Chứng nhận iso 9001:2015 khi tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và luật định nhằm mục tiêu nâng cao sự hài long của khách hàng. .

 

III. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 9001

 

 

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015  

 

Quy trình thực hiện chứng nhận ISO 9001:2015 tại FAO sử dụng công nghệ 4.0 đem đến sự  thuận tiện hơn trong quá tình thực hiện cũng như tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm chi phí cho Qúy doanh nghiệp.

 

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu khách hàng (xác định phạm vi chứng nhận);
- Bước 2: Thỏa thuận, tiến tới ký kết hợp đồng chứng nhận iso 9001:2015
- Bước 3: Thực hiện
- Bước 4 : Ra quyết định cấp giấy chứng nhận
- Bước 5 : Tổ chức/ Doanh nghiệp tiếp nhận chứng chỉ ISO