Giấy chứng nhận còn hiệu lực / Verify Issued Certificate

Nhập mã truy xuất chứng chỉ / Verify Issued Certificate:

HỘ NGUYỄN VĂN NỐI
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  29/07/2020
 • Tên sản phẩm: 
 • Địa chỉ:  Thôn 5, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
HỘ ĐỖ THỊ TÁM
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  29/07/2020
 • Tên sản phẩm:  Sầu riêng,Bơ
 • Địa chỉ:  Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
HỘ LƯU MINH HẢI
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  30/07/2020
 • Tên sản phẩm: 
 • Địa chỉ:  Thôn 1, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
TỔ HỢP TÁC RAU CỦ QUẢ SẠCH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  30/07/2020
 • Tên sản phẩm:  Cà chua,Dưa lưới,Dưa leo
 • Địa chỉ:  Thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
HỘ PHẠM THANH
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  30/07/2020
 • Tên sản phẩm:  Sầu riêng,Bơ
 • Địa chỉ:  Thôn 5, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
HỘ VŨ HOÀNG DŨNG
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  31/07/2020
 • Tên sản phẩm:  Măng cụt
 • Địa chỉ:  Thôn 1, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT NHÃN VIETGAP THÔN HÀM TỬ
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  07/07/2020
 • Tên sản phẩm:  Nhãn
 • Địa chỉ:  Thôn Hàm Tử, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
TỔ HỢP TÁC NA SAO HẠ
Hết hạn
 • Ngày cấp chứng nhận:  05/09/2020
 • Tên sản phẩm:  Na
 • Địa chỉ:  Thôn Sao Hạ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn